www.tusset.cz
TUSSET

Každé počasí je hezké, jenom každé jinak.

Více než 1.000 autorských fotografií z milované Šumavy! - Klikni zde, a prohlédni si je všechny!

Památné stromy na Stožecku

Aneb nevypadá to moc optimisticky

Památné stromy na Stožecku

Na začátku července 2022 vichřice zlomila Radvanovickou lípu a nedávno spadlo torzo kmene bývalého památného stromu v Novém Údolí, a tak jsem se sám sebe zeptal: „Máme na Stožecku ještě nějaký památný strom?“. Otevřel jsem v mobilu aplikaci mapy.cz a začal hledat. Našel jsem Lípa Mrtvý luh u žel. zastávky Dobrá, dvě lípy malolisté v Dobré a již zmiňovanou Radvanovickou lípu. A jak jsem později zjistil, mylně jsem do seznamu zahrnul lípu u Dolního Cazova, ale ta ač je na úplné hranici, spadá pod Strážný. Naplánoval jsem si tedy cestu kolmo a vyrazil na obhlídku.

Přes rozcestí Stožecká luka, Pod Stožeckou kaplí, U Mrtvého luhu, Dobrá žst. přijíždím k první krasavici, lípě u Mrtvého luhu:

Lípa velkolistá Mrtvý luh u žel. zastávky Dobrá (lat. Tilia platyphyllos Scop)

Strom pravděpodobně vznikl srůstem 3-5 výhonů a dnes tvoří kompaktní celek. Ve výšce 3 m pokračuje růst stromu pouze dvěma hlavními větvemi, které se bohatě větví až k vrcholu. Odběr semen 1995.

Výška (m): 26,0 / Obvod (cm): 497 / Ochranné pásmo: vyhlášené - v průmětu koruny / Datum prvního vyhlášení: 01.12.1990

===

Po pár fotografiích při kterých zjišťuji zlomení jednoho z hlavních výhonů pokračuji jen o kousek dál. Míjím ceduli obce Dobrá a už hledím vlevo u jednoho z domů, který je mimochodem jeden z pouhých dvou domů, které stojí v obci Dobrá na této straně, zbývající desítky domů jsou na druhé straně od silnice. Zahlédnu jednu opravdu nádherně košatou lípu, pozemek je oplocený a tak nemám šanci se k lípě dostat blíže, než její majestátnost obdivovat ze silnice. U protějšího domku se ptám, kde je druhá lípa a bylo mi odpovězeno, že ta loni spadla.

Lípa malolistá - srdčitá v obci Dobrá (lat. Tilia cordata Mill.)

V blízkosti rekreační chalupy v obci Dobrá, s tím že výška, obvod a stáří nejsou v databázi památných stromů uvedena.

Důvod ochrany: krajinná dominanta, součást kulturní památky, významný vzrůstem / Datum prvního vyhlášení: 01.12.1990

===

Projedeme obcí Dobrá, kde je možné se občerstvit, čekat na nás bude totiž pár stoupání, hned za obcí Dobrá, a pak kopec po silnici do obce České Žleby. Zde si odskočím se podívat na místní hřbitov k pamětní desce Bohumila Hasila (bratr Krále Šumavy), který je zde někde pohřben, neví se kde, jen že někde u zdi či pod stromem. Dnes totiž dojedeme i k jeho pomníku, kde byl zastřelen. Tak ještě kousek do kopce a jen co se kopec zlomí, objeví se před námi torzo nedávno větrem zlomeného kmene ještě s pár živými mladými větvemi Radvanovické lípy.

Radvanovická lípa velkolistá (lat. Tilia platyphyllos Scop.)

Zásah/opatření: zdravotní řez, odstranění silných výmladků v patě stromu, které hrozí vylomením a otevřením dutiny, vyčištění stávající dutiny, její ošetření penetračním nátěrem a zastřešení

Výška (m): 30,0 / Obvod (cm): 584 / Poznámka: u silnice z Č. Žlebů do Strážného u rozvalené kapličky / Ochranné pásmo: vyhlášené - v průmětu koruny / Datum prvního vyhlášení: 01.12.1990

===

Pokračuji ve sjezdu, abych včas zahnul k býv. obce Dolní Cazov. Zde dnes stojí dřevěný kříž, na místě, kde v minulosti stávala kaplička. Kousek pod tímto rozcestí můžete najít most U.S. Army, o tom se více dočtete zde. Od rozcestí je to už jen kousek k pomníku Bohumila Hasila, jehož pamětní destička umístěná na kameni byla patrně rozstřílena, či např. krumpáčem poničena, kým netuším. Zde naproti můžete zahlédnout již dříve zmiňovaný památnou lípu patřící pod Strážný. Jedu dál, přes Mlaka a prudce klesám k hranicím, ke krásné hraniční závoře, k Mechovému potoku nad kterým stojí soumarský most. Možná si pokládáte, stejně jako já, otázku významu slova mlaka/mláka. Tak věřte, že dnes by jste to řekli jako bažina, močál či kaluž. A když jsme sem prudce naklesali, tak hádejte co…správně, budeme prudce stoupat ;-) Pozor důležité, za obcí Marchhäuser uhněte vpravo, jinak to opravdu bude bolet. Přijíždím za drobného deště ke zdejší atrakci Märchenwald, kde si na své přijdou děti, pokud s Vámi vyrazili na mučení. Naleznou zde v sádrové podobě postavičky z pohádek a také nějakou tu prolejzačku. A to už si to frčíme směrem k Haidmühle a Novému Údolí a zde se opět můžete občerstvit před 5 km dojezdem do finále. Kousek za nouzovým stanovištěm stával další památný strom:

Jilm Horský u Nového Údolí (lat. Ulmus glabra Huds.)

Uvedeným šetřením bylo zjištěno, že dřevina je již zcela odumřelá, napadená blíže nespecifikovanými dřevokaznými houbami. Jilm horský byl v minulosti napaden grafiozou, která zapříčinila postupné odumírání jednotlivých částí stromu. V roce 2013 byl jilm z bezpečnostních důvodů ořezán, kdy větve stromu byly sesazeny na maximální výšku 6 m. Torzo stromu již několik let nejeví žádné známky zmlazení.

Výška (m): 26,0 / Obvod (cm): 551 / Poznámka: vedle komunikace z obce Stožec do Nového Údolí; stáří cca 250 let / Ochranné pásmo: ze zákona / Datum prvního vyhlášení: 22.12.2007 / Datum zrušení: 16.08.2018

===

A teď ještě něco málo teorie a zajímavostí k památným stromům:

  • jako památné stromy lze vyhlásit jednotlivé dřeviny, skupiny, či celá stromořadí, mimořádně významné z různých hledisek (např. vysoký věk, mohutný a pozoruhodný vzrůst, historický význam, druhová výjimečnost, cenný regionální ekotyp daného druhu, aj.)
  • památné stromy jsou v terénu označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“. vzhledem ke snížené vitalitě a schopnosti regenerace v důsledku vysokého věku památných stromů, je potřebné věnovat jim mimořádnou a stálou péči, spočívající v odborném ošetření všech poranění a poškození, zejména s ohledem na možné napadení houbovými chorobami, podpoře stability stromů (vazby větví a umístění spon na kmenech). Touto péčí se mnohdy podaří významně prodloužit život památných stromů a jejich zachování budoucím generacím
  • v databázi památných stromů https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php je evidováno více než 5 200 památných stromů a jelikož lze památným stromem kromě solitérů vyhlásit i jejich skupiny a stromořadí, je jich celkově přes 25 200
  • nejvíce je zastoupena lípa srdčitá 34%, dub letní 18%, jírovec maďal 10% atd.
  • jako jediná dlouhověká ovocná dřevina je mezi památnými stromy uvedena hrušeň obecná


Přidat komentář:

Lípa velkolistá Mrtvý luh...

Lípa velkolistá Mrtvý luh...

...u žel. zastávky Dobrá


Má zlomený jeden z hlavních výhonů...

Má zlomený jeden z hlavních výhonů...

...ale i tak si zachovává svou krásu a výšku.


Lípa malolistá - srdčitá v obci Dobrá...

Lípa malolistá - srdčitá v obci Dobrá...

...ze dvou lip stoují už jen jedna, jedna z chaloupek a pohled na Radvanovický vrch.


Stoupání do Českých Žlebů...

Stoupání do Českých Žlebů...

...hřbitov a pamětní deska Bohumila Hasila.


Radvanovická lípa velkolistá...

Radvanovická lípa velkolistá...

...na začátku července 2022 nevydržela nápor větru a zlomila se.


Pohled od Dolního Cazova...

Pohled od Dolního Cazova...

na Obecní vrch u Strážnýho.


Dolní Cazov...

Dolní Cazov...

dřevěný kříž na místě, kde dříve stávala kaplička.


Informační cedulka a pomník Bohumila Hasila...

Informační cedulka a pomník Bohumila Hasila...

...s památným stromem, lípou.


Někde mezi Dolním Cazovem a Mlaky...

Někde mezi Dolním Cazovem a Mlaky...

s pohledem k Mechovému potoku a do Německa.


Mlaka, hraniční závora...

Mlaka, hraniční závora...

...a bažinaté okolí Mechového potoka.


Märchenwald - atrakce nejen pro děti...

Märchenwald - atrakce nejen pro děti...

...sádrové pohádkové postavičky a také nějaké ty prolejzačky.


Cesta k Haidmühle...

Cesta k Haidmühle...

...zdejší kostel a dnes již spadlé torzo kmene jilmu horského v Novém Údolí.


    Mohlo by se Vám dál líbit:
Hajní a pytláci na schwarzenberské Šumavě – díl první
Hajní a pytláci na schwarzenberské Šumavě – díl první, aneb trocha té historie ze šumavských hvozdů.
Nejen za podzimními schachten
Nejen za podzimními schachten, aneb člověk míní, počasí mění
Okolo Volar
Okolo Volar, aneb nejen krásná příroda, ale i trocha té smutné historie
Na lyže do Mitterdorfu a na běžky do Finsterau
Na lyže do Mitterdorfu a na běžky do Finsterau, aneb vše kousek za hranicemi